Διαβάστε τον "χάρτη" που χαρτογραφεί το μαγικό ταξίδι στον κόσμο της μουσικής των "Αμάλθεια"